Logo Jolieke van den Enden

Beroepsvereniging

Ik ben lid van de beroepsvereniging LVNT (voormalig lid van de VNT) Per 1 januari 2020 is de VNT en de LBNG gefuseerd en gaan samen verder als LVNT (landelijke vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten).
LVNT logo

LVNT

De Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten, de LVNT is een beroepsvereniging die kwaliteit en vertrouwen belangrijk vindt. De LVNT-therapeut leeft en handelt vanuit een fundamenteel vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. Dit is de natuurgeneeskundige basis waarop een LVNT therapeut cliënten steunt in hun ontwikkeling en heelwording.

Vanuit deze grondhouding biedt de LVNT ondersteuning aan therapeuten, en is zij een kwaliteitskeurmerk voor cliënten en zorgverzekeraars. Meer dan 30 zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk door LVNT therapeuten gegeven consulten.

RBNG logo

RBNG

De stichting RBNG is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert.

Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBNG. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®.